ความแตกต่างระหว่างเสาเข็ม6 เหลี่ยมกับเสาเข็มไมโครไพล์

ความแตกต่างระหว่างเสาเข็ม6 เหลี่ยมกับเสาเข็มไมโครไพล์

เสาเข็มหกเหลี่ยมและเสาเข็มไมโครไพล์

            เสาเข็มมีหลายประเภท มีลักษณะการใช้งานที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยเสาเข็มที่เราคุ้นเคยกันดี ก็น่าจะเป็นเสาเข็มที่วางลึกลงไปในดิน ใช้สำหรับสร้างบ้านหรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่บนพื้นดินว่างเปล่า มีความยาวตามความลึกของชั้นดินแข็ง โดยส่วนใหญ่ความยาวจะอยู่ที่ 22 เมตร (ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล) แต่จะมีเสาเข็มบางประเภทที่มีขนาดสั้นกระจิดริด ซึ่งเอาไว้ใช้สำหรับงานต่อเติม โดยที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่มี 2 ประเภทด้วยกัน คือ เสาเข็มหกเหลี่ยม และเสาเข็มไมโครไพล์

            เสาเข็มหกเหลี่ยมและเสาเข็มไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มสำคัญที่ใช้สำหรับงานต่อเติม เนื่องจากเป็นเสาเข็มที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบากว่าเสาเข็มก่อสร้าง อีกทั้งยังง่ายต่อการขนย้ายและสะดวกต่อการใช้งานในพื้นที่ที่คับแคบ หากถามถึงข้อแตกต่างระหว่างเสาเข็มทั้งสองประเภทนี้มีความต่างกันอย่างไร บทความนี้จึงได้นำข้อมูลของเสาเข็มทั้งสองชนิดมาเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. เสาเข็มหกเหลี่ยม เป็นเสาเข็มที่มีหน้าตัดหกเหลี่ยม ด้านในตรงกลางกลวง มีขนาดตั้งแต่ 1-8 เมตร ตามมาตรฐาน

ข้อดี

 • ราคาประหยัดเมื่อเทียบกับเสาเข็มไมโครไพล์
 • มีการรับน้ำหนักจากแรงเสียดทานของขั้นดิน

ข้อด้อย

 • ไม่สามารถตอกเสาต่อกันได้ เนื่องจากเสาทำมาจากคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหล่อ ไม่ได้อัดแรง
 • เสาเข็มรับน้ำหนักจากแรงเสียดทานของชั้นดินเพียงอย่างเดียว
 • งานต่อเติมอาจเกิดการทรุดตัวได้ง่าย
 1. เสาเข็มไมโครไพล์ ส่วนใหญ่หน้าตัดมีลักษณะคล้ายกับเสาเข็มตอกที่พบเห็นได้ทั่วไป (รูปตัวไอ)  อีกทั้งยังมีเสาเข็มที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน มีทั้งหน้าตัดแบบกลม และแบบสี่เหลี่ยม ตรงกลางกลวง มีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ หรือเรียกเสาเข็มที่อยู่ในกลุ่มนี้ว่า เสาเข็มสปันไมโครไพล์ นั่นเอง โดยเสาเข็มในกลุ่มนี้จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ 1.5 เมตร

ข้อดี

 • เสามีการรับน้ำหนักจากแรงเสียดทานระหว่างชั้นดิน และพื้นดินแข็ง
 • สามารถตอกเข็มได้ชิดกับกำแพงบ้านหรือตัวบ้านได้
 • งานต่อเติมอาจทรุดตัวได้ช้า เนื่องจากเสาเข็มถูกถ่ายเทน้ำหนักไปถึงชั้นดินแข็ง

ข้อด้อย

 • ราคาสูง

            จากรายละเอียดข้างต้น ทำให้เราทราบข้อดีและข้อด้อยของเสาเข็มหลักที่สำคัญที่ใช้ในงานต่อเติม เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจในการเลือกซื้อเสาเข็มให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด

Share your thoughts