ทำไม LS ถึงเลือกวัสดุที่แพงกว่า ผรม เจ้าอื่น (มองระยะยาว)

ทำไม LS ถึงเลือกวัสดุที่แพงกว่า ผรม เจ้าอื่น (มองระยะยาว)

เคล็ดลับของบริษัท Longjourn station กับการเลือกใช้วัสดุในงานก่อสร้าง

            เรามักจะมีข้อกังวลเกิดขึ้นกับการเลือกใช้บริการในงานก่อสร้างว่า บริษัทรับเหมางานก่อสร้างมักมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าจ้างผู้รับเหมามาทำเอง คนบางส่วนเลยหลีกเลี่ยงการเลือกใช้บริการบริษัทรับก่อสร้าง ทั้งนี้ บริษัท Longjourn station จะมาบอกข้อเท็จจริงของสิ่งที่เรากำลังกังวลกันอยู่ ว่าแท้จริงแล้วค่าใช้จ่ายที่ว่าสูงนั้นเป็นเพราะสาเหตุใด

            ค่าใช้จ่ายหลักที่ใช้ในงานก่อสร้าง เมื่อจัดประเภทแล้วก็จะมี ค่าแรงงาน และค่าวัสดุอุปกรณ์ โดยค่าแรงงานเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ส่วนค่าวัสดุอุปกรณ์นั้น เราสามารถเลือกราคาสูงหรือต่ำได้อย่างหลากหลายตามท้องตลาด หากอยากลดค่าใช้จ่ายก็สามารถเลือกวัสดุที่ใช้ในราคาที่ต่ำได้ แต่ก็ต้องยอมรับสภาพของวัสดุ ที่อาจไม่มีความคงทนและปลอดภัยเท่ากับวัสดุคุณภาพดีที่มีราคาสูง

สำหรับบริษัท Longjourn station เป็นบริษัทที่มีวิศวกรเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างโดยเฉพาะ การเลือกใช้วัสดุในงานก่อสร้างจะผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และเลือกสรรวัสดุที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เนื่องจากการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพนั้น จะทำให้งานก่อสร้างออกมามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของหลักวิศวกรรม ทำให้ผู้อยู่อาศัยได้อยู่อาศัยในสถานที่ที่ปลอดภัย ไม่มีปัญหากับการต้องมาเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ภายในบ้านบ่อยๆ ซึ่งนั่นอาจเป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจบานปลายและไม่สิ้นสุดได้

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่มากหรือน้อย อาจไม่ได้วัดจากจำนวนเงินสดที่ได้จ่ายไปในขณะนั้น แต่ควรมองถึงคุณภาพ ความคุ้มค่า ความปลอดภัย ความเหมาะสม ที่แปรผันตรงกับเงินสดที่ได้จ่ายออกไป เพราะบางทีการควักเงินจ่ายน้อย อาจได้ของที่ไม่มีคุณภาพ ไม่มีมาตรฐาน ใช้งานไปสักระยะก็อาจหลุดหรือเสียได้ แต่ถ้าหากเลือกใช้วัสดุที่ดีมีคุณภาพ ก็ถือว่าควักเงินเพิ่มขึ้นอีกหน่อย แต่ได้จ่ายทั้งค่าซ่อม ค่าเปลี่ยนวัสดุ และค่าหัวเสียในอนาคตได้

Share your thoughts