ปรับ

ให้ดีขึ้น

ปรับปรุงและปรับแต่งที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นกว่าที่เคยเป็น เพื่อรองรับการใช้งานที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่านของช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

https://konshaus.com/

รับรีโนเวท รับต่อเติมบ้าน ตกแต่งภายใน ออกแบบและก่อสร้างครบวงจร
รับรีโนเวท รับต่อเติมบ้าน ตกแต่งภายใน ออกแบบและก่อสร้างครบวงจร

ปรับ

ให้เหมาะสม

ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับทุกคนในบ้าน ไม่ว่าคนในบ้านจะอยู่ในช่วงวัยใด หรือมีข้อจำกัดทางด้านร่างกายอย่างไรก็ตาม

ปรับ

เพื่อคนที่คุณรัก

สุขใจ ไร้กังวล เพื่อคนที่คุณรักได้อยู่อาศัยในบ้านที่ปลอดภัยตามหลัก Universal Design ลดความกังวลต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในอนาคต

ปรับปรุงบ้านเพื่อผู้สูงอายุ ออกแบบและก่อสร้างโดยวิศวกรและสถาปนิก

ด้วยทีมงาน มืออาชีพ

ทีมสหวิชาชีพที่เชี่ยวชาญ มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ทางด้านการปรับปรุงที่อยู่อาศัยตามหลักการ Universal Design

นักกิจกรรมบำบัดบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน Universal Design เพื่อวิเคราะห์สรีระของร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆ

สถาปนิก ผู้ออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีประสบการณ์ในการออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัย เพื่อรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย

วิศวกร ทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างระบบต่างๆ ภายในอาคาร บ้านพักอาศัย เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยทุกคน

ช่างมืออาชีพ ทีมช่างฝีมือที่ผ่านการทำงานทางด้านการปรับปรุงบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย มีความชำชาญ และความเข้าใจในงานก่อสร้าง

เปลี่ยนห้องน้ำ

ห้องน้ำ เป็นสถานที่ๆ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด จึงจำเป็นต้องมีความละเอียดในการเลือกสรรองค์ประกอบต่างๆ ภายในห้องน้ำ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ห้องน้ำที่สวยงามเพียงอย่างเดียวอาจไม่เหมาะสมเพียงพอต่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อทุกคนในบ้านอีกต่อไป

มาตฐานงานต่อเติมบ้านเราเหนือกว่า
รับต่อเติมบ้าน รับต่อเติม โดยวิศวกรและทีมช่างมืออาชีพ

เปลี่ยนห้องนอน

ห้องนอน เป็นสถานที่เดียวที่จะทำให้ร่างกายได้ฟื้นคืนพลังงานอย่างเต็มที่ที่สุด จึงต้องมีการออกแบบห้องนอนที่รองรับการถูกรบกวนจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แสง สีหรือเสียง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการนอนหลับ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ที่ต้องการการพักฟื้นร่างกายจากการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อให้ร่างกายได้รับการฟื้นฟูด้วยตนเองอย่างเต็มที่ที่สุด

เปลี่ยนห้องครัว และห้องนั่งเล่น

ห้องครัว และห้องนั่งเล่น เป็นสถานที่ที่จะทำให้เกิดการทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย โดยมีพื้นที่ที่เหมาะสม สามารถกระตุ้นการทำกิจกรรมของผู้อยู่อาศัยทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรัก ความสามัคคีและกลมเกลียว ไม่ให้บ้านต้องเป็นบ้านที่เหี่ยวเฉา ให้ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายได้ทำกิจกรรมที่ชอบได้ด้วยตนเอง

รับรีโนเวท รับต่อเติมบ้าน ตกแต่งภายใน ออกแบบและก่อสร้างครบวงจร
ผู้เชียวชาญ งานรีโนเวทบ้าน

เปลี่ยนส่วนอื่นๆ

นอกเหนือจากห้องหลักๆ ที่กล่าวข้างต้น การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงส่วนอื่นๆ ภายในบ้าน ก็สามารถทำได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก ความต้องการในการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ และความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เพื่อให้พื้นที่ต่างๆ ภายในบ้านได้กลับมาให้ประโยชน์ และความสุขแก่ผู้อยู่อาศัยอีกครั้ง

รีโนเวทบ้าน

ย้อนกลับไปหน้ารีโนเวทบ้านของเรา เพื่อศึกษาวิธีการทำงานของเราเพิ่มเติม