เปลี่ยนไอเดียให้เป็นความจริง

คุณอยากจะรีโนเวท

รับรีโนเวทบ้าน ให้ทุกความฝันและความต้องการของคุณเรื่องการรีโนเวท บ้าน คอนโด ที่พักอาศัย อาคารต่างๆ เป็นจริงได้ ข้ามข้อจำกัดเรื่องโครงสร้างและอื่นๆ ด้วยทีมงานของเรา เราพร้อมออกแบบ สำรวจหน้างาน ประเมิณความเสียง จัดทำงบประมาณ จนถึงก่อสร้างและส่งมอบงานรีโนเวทแก่คุณ

ติดต่อสอบถามข้อมูล

Tel : 099-101-0980

ปรับปรุงบ้านเพื่อคนที่คุณรัก

ปรับปรุงบ้านของคุณ เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ ใช้ชีวิตประจำวันในบ้านได้อย่างสะดวกสบายเท่าเทียมกัน

ทำไมต้องเรา ?

ไม่บานปลาย

สร้างสรรค์งานตามความต้องการ และงบประมาณของลูกค้า ทำงานอย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอน จึงสามารถควบคุม และจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่บานปลาย

ไม่ทิ้งงาน

ทำงานแบบมืออาชีพ บริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินการมาแล้วกว่า 5 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ไม่เคยทิ้งงาน ไม่ทิ้งลูกค้า ไม่ทิ้งความไว้วางใจ

ชัดเจน

รูปแบบการทำงานที่ชัดเจน ทำงานเป็นขั้นตอนตามระบบ มีเอกสารอ้างอิงได้ทุกขั้นตอน ทั้งสัญญาข้อตกลง, แบบก่อสร้าง, BOQ., แผนงานก่อสร้าง, รายงานการก่อสร้าง และอื่นๆ

เชี่ยวชาญ

ทีมรีโนเวทที่เชี่ยวชาญ ทีมงานเฉพาะทางโดยตรง มีประสบการณ์ทำงานอย่างยาวนาน ทำงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้าง จนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์

ได้อะไรจากเรา ?

รับรีโนเวทบ้าน

ควบคุมค่าใช้จ่ายได้

เรามี การทำงานเป็นขั้นตอน ตามกระบวนการทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม เริ่มจากการออกแบบงานรีโนเวทจากความต้องการของคุณ โดยทีมได้พัฒนาวิธีการออกแบบที่เป็นระบบ เพื่อให้คุณได้แบบที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการที่สุด เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน และงบประมาณ จนถึงการถอดปริมาณวัสดุ และราคาที่ละเอียดในรูปแบบของ BOQ. ทำให้คุณสามารถเพิ่ม ลด หรือปรับเปลี่ยนวัสดุได้โดยมีปริมาณ และราคาอ้างอิงที่ชัดเจน และเป็นธรรม ตลอดจนการเลือกสรร และแนะนำวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมกับงาน และมีการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม เพื่อให้คุณได้งานก่อสร้าง งานรีโนเวทที่เหมาะสมที่สุด ตรงตามที่ตกลงกันไว้ตามแบบก่อสร้าง เป็นไปตามงบประมาณที่คุณตั้งไว้ ไม่เกินงบแน่นอน

ออกแบบ งาน รับรีโนเวทบ้าน

ออกแบบกับทีมงานมืออาชีพ

     เรามี ทีมออกแบบที่เชี่ยวชาญงานรีโนเวทโดยตรง มีประสบการณ์ด้านการออกแบบงานรีโนเวทมาแล้วหลากหลายโครงการ ทีมงานมีความชำนาญเฉพาะทางเกี่ยวกับงานออกแบบอาคารครบทุกด้าน ทั้งวิศวกรโครงสร้าง วิศวกรงานระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ประปา สุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ สถาปนิก และมัณฑนากร(สถาปัตยกรรมออกแบบภายใน) พร้อมด้วยระบบการออกแบบอันทันสมัยที่ทีมร่วมพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์การทำงานอย่างยาวนาน
คุณจะได้เห็นภาพร่างของงานรีโนเวทในรูปแบบโมเดล 3 มิติของงานรีโนเวทก่อนเริ่มก่อสร้างจริง ทำให้สามารถเห็นภาพงานที่ก่อสร้าง รีโนเวทแล้วเสร็จได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไขได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ไม่เสียเวลาในขั้นตอนงานออกแบบ คุณจะได้รับแบบก่อสร้างที่สมบูรณ์ มีความสอดคล้องกันทุกระบบ ตามมาตรฐานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และกฎหมายควบคุมอาคาร มั่นใจได้เลยว่าสามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้าง งานรีโนเวทของคุณได้จริงอย่างไร้ปัญหา

ประเมินโครงสร้างโดย วิศวกร

     เรามี ทีมวิศวกรโครงสร้างที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ และความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารโดยตรง มีวิศวกรที่ปรึกษาระดับสามัญวิศวกรโยธา(สย.) ที่มีประสบการณ์ด้านงานโครงสร้างมากกว่า 30 ปี วิศวกรมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ เพื่อออกแบบการแก้ไขปัญหาโครงสร้างขั้นสูงมาแล้วหลากหลายโครงการทั้งงานของภาครัฐ และเอกชน จึงมั่นใจได้อย่างเต็มที่ว่า ไม่ว่าโครงสร้างงานก่อสร้าง งานรีโนเวทของคุณจะเป็นอย่างไร โครงสร้างอาคารเก่า หรือโครงสร้างอาคารใหม่ ต้องการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแบบไหน เราก็สามารถประเมิน วิเคราะห์ ออกแบบ และก่อสร้างให้ได้ตามที่คุณต้องการ ตามมาตรฐานวิศวกรรม และข้อกำหนดกฎหมายควบคุมอาคาร หมดความกังวลเรื่องงานโครงสร้างอาคารได้เลย

ผู้เชียวชาญ งานรีโนเวทบ้าน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีโนเวท

     เราคือ ทีมที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานก่อสร้าง งานรีโนเวทไว้อย่างครบครัน ทั้งนักออกแบบ สถาปนิก วิศวกร และมัณฑนากร รวมถึงทีมช่างก่อสร้างฝีมือดี ที่มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง งานรีโนเวทโดยตรงมาอย่างยาวนาน ทีมมีความรู้ความเข้าใจหลักการ และขั้นตอนการทำงานรีโนเวทอย่างลึกซึ้ง ละเอียด และครบถ้วน มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นทีมของคนรุ่นใหม่ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ระบบการทำงานมีความชัดเจน สะดวก รวดเร็ว เข้าใจง่าย ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนตลอดเวลา มีความเป็นมืออาชีพ ทำงาน และควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม ดำเนินการในรูปแบบบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

ผลงานของเรา

ด้วยการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านงานก่อสร้าง  งาน รับรีโนเวทบ้าน ไว้อย่างครบครัน รวมถึงทีมช่างก่อสร้างฝีมือดี ที่มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง งาน รับรีโนเวทบ้าน โดยตรงมาอย่างยาวนาน มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม ดำเนินการในรูปแบบบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมาอย่างยาวนาน

ติดตามชมผลงาน ข้อมูลการก่อสร้าง หรือสอบถามปัญหา ปรึกษา ขอคำแนะนำจากเรา Longjourn Station ที่ facebook

บทความ

ความรู้ต่างๆจากลองจร 

เหล็กขึ้นสนิม ยังใช้ก่อสร้างได้ไหม

เหล็กเป็นสนิมยังสามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างได้หรือไม่? เ…

ทำไม LS ถึงเลือกวัสดุที่แพงกว่า ผรม เจ้าอื่น (มองระยะยาว)

เคล็ดลับของบริษัท Longjourn station กับการเลือกใช้วัสดุ…

วัสดุหน้าตาเหมือนกันทำไมราคาต่างกัน (คุณภาพ และเกรดของวัสดุ)

ความเหมือนที่แตกต่างของวัสดุแบบเดียวกัน   &nb…

ความแตกต่างระหว่างเสาเข็ม6 เหลี่ยมกับเสาเข็มไมโครไพล์

เสาเข็มหกเหลี่ยมและเสาเข็มไมโครไพล์    &…