รื้อบ้านเดิม ต้องขออนุญาตด้วย !!

รื้อบ้านเดิม ต้องขออนุญาตด้วย !!

รื้อถอนบ้านเดิม

“ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต” พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย การจะสร้างบ้านขึ้นมาได้นั้นต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นก่อน แน่นอนการรื้อถอนก็ต้องขออนุญาตเช่นกัน เพราะหากไม่มีการขออนุญาตก่อนแล้ว หลับหูหลับตารื้อไปเลย(ที่ดินของฉัน บ้านของฉัน ใครจะทำไม?) ง่ายๆ ครับ ก็จะมีโทษตามกฎหมาย “มีโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน และในวรรคสองของข้อกำหนดยังระบุอีกว่า ให้ต้องโทษปรับเป็นรายวันอีก ไม่เกินวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะทำการขออนุญาตอย่างถูกต้อง” และอีกเรื่องก็คือหากเราไม่ทำการขออนุญาตรื้อถอน แต่บังเอิญไปขออนุญาตก่อสร้างใหม่ได้ เจ้าหน้าที่เขาก็จะสวมมูลค่าบ้านหลังเก่า ทับบนบ้านหลังที่สร้างใหม่ กลายเป็นว่ามูลค่าบ้านไม่ตรงตามจริง มีปัญหาตอนนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในอนาคตนะครับ

จากที่กล่าวมาทั้งหมด น่าจะเห็นความสำคัญของการขออนุญาตรื้อถอนกันขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมครับ ทำตามขั้นตอน ทำตามข้อกำหนดกฎหมาย ชีวิตก็จะสบาย ไร้กังวล ว่าอย่างนั้นไหมครับ ส่วนขั้นตอนการขออนุญาตจะเป็นอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง ไว้บทความหน้าจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับ

Share your thoughts